Luodaan yhdessä

Kirsi Helin, graafinen suunnittelija, yrittäjä

Kirsi hamnell, graafinen suunnittelija, yrittäjä

 

TUNNE VAI JÄRKI?
Mielikuvat ohjaavat voimakkaasti ihmisen käyttäytymistä. Lähtökohtana on tieteellinen tosiasia:
ihmisen päätöksenteon mekanismeissa tunne edeltää järkeä.


ASIAKASKOKEMUS JA TULOS
Kun halutaan tietoisesti rakentaa mielikuvia ja vaikuttaa ihmisiin, visuaalisuus on helpoin ja luonnollisin keino. Näköaisti on juuri se aisti, jonka avulla aivoihin syntyy muistijälki yrityksestä. Yrityksen visuaalinen ilme luo ensivaikutelman yrityksestä, se symboloi organisaatiota, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta, auttaa vahvistamaan mielikuvia yrityksestä ja auttaa henkilöstöä tuntemaan yhteenkuuluvuutta. Yritykset, jotka panostavat yhtenäiseen ja linjakkaaseen ilmeeseen, viestivät laatua ja parantavat näin asiakaskokemustaan ja myös tulostaan.


LUODAAN YHDESSÄ
Autamme sinua luomaan ja kehittämään yrityksesi ilmettä. Mieti, minkälaisia mielikuvia haluat luoda ja mitä haluat kertoa yrityksestäsi. Luodaan ilmeesi yhdessä!